Denk aan max

max Zonder hoofdletter. Want het gaat bij de Helmondse actie niet om een persoon. Maar om de maximale snelheid. Burgemeester Blanksma trapte op 5 maart de actie 'Denk aan max' af.

“Met dit project willen we binnen 4 jaar de overlast van te hard rijden in Helmond sterk verminderen. Doel is het percentage hardrijders terug te brengen van 23 naar 15%,”. zegt de burgemeester. Hij benadrukte dat het Helmondse project een samenwerking is van meerdere partijen. “We zijn allemaal een soort verkeersveiligheidsambassadeurs: een voorbeeld voor een veiligere wijk.” De Helmondse afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) is trekker van het project. Ze werken daarin samen met wijkraden, buurtpreventieteams, inwoners van Helmond, LEV-groep, gemeente Helmond, politie, provincie Noord-Brabant, platform verkeersveiligheid Helmond, vereniging verkeersregelaars Helmond, de stadswacht Helmond en vele anderen.

De partners kunnen diverse producten en technische hulpmiddelen inzetten om te hard rijden aan te pakken. Bewoners kunnen melding maken van te hard rijden.