Label voor KPO Roosendaal

KPO Roosendaal is geLabeld.

De uitreiking van het BVL gebeurde aan het einde van de fluorweek.