Beter leren in het groen

13 december 2017

Er is woensdag 17 januari 2018 in Tilburg een bijeenkomst met als thema 'Beter leren in het groen.' Echt iets voor scholen om bij te wonen!

Een gezonde groene (school)omgeving verbetert het leer- en concentratievermogen van kinderen, is gezonder, nodigt uit tot meer bewegen, maakt kinderen rustiger en vermindert pestgedrag. Daarbij: verkeersprojecten kun je natuurlijk het best in een groene schoolomgeving doen. Dat past prima in het BVL-criterium 'milieubewust en gezond naar school'.

ondersteuning

Steeds meer scholen en gemeenten zijn actief om tegels op het schoolplein te vervangen door een groene oase van (fruit)bomen, bosjes en struiken, een moestuin, water en andere natuurlijke en avontuurlijke elementen. De provincie Noord-Brabant start in het voorjaar van 2018 met een programma om hen daarbij te ondersteunen.

workshops

De bijeenkomst ‘Beter leren in het groen’ wordt in Tilburg georganiseerd door provincie Noord-Brabant en IVN Brabant. We gaan in op een gezonde groene schoolomgeving en de manier waarop je natuur en groen kunt gebruiken in het onderwijs. De bijeenkomst is voor vertegenwoordigers van scholen, gemeenten, waterschappen en instellingen die scholen hierbij kunnen helpen. Er zijn workshops over buitenlessen, natuurbeleving, het educatief benutten van de groene omgeving, een stappenplan voor het realiseren van een gezond en groen schoolplein en samenwerking met ouders en de buurt. Ook is er aandacht voor de vraag hoe het schoolplein kan bijdragen aan klimaatadaptatie (opvang regenwater en verkoeling door groen) en meer sociale cohesie in de buurt.

programma en aanmelding >