de BVL-cyclus

 1. In september 2018 is het digitale activiteitenplan gereed om in te vullen. De scholen kunnen beginnen met het beantwoorden van de vragen en het uploaden van de bijbehorende bewijzen. Na het invullen van een vraag is meteen duidelijk welke score de school met de desbetreffende vraag haalt. De school kan vervolgens de rest van het schooljaar de bijbehorende activiteiten uitvoeren en het bijhorende bewijs uploaden. Je kunt het DAP tussentijds opslaan. Het systeem bewaart alles. Scholen die voor zilver of goud willen gaan, doen in september hun nulmeting onder leerlingen (registratie vervoer naar school).
 2. In maart/april 2019 ontvangen scholen automatisch een herinnering over de uiterlijke indiendatum.
 3. Scholen die voor zilver of goud willen gaan, doen in mei 2019 hun eindmeting onder leerlingen (registratie vervoer naar school).
 4. Tegen het einde van het schooljaar ontvangt elke school automatisch een herinnering dat het activiteitenplan klaar moet zijn om het definitief behaalde niveau te bepalen. Dit gebeurt rond mei 2019. Dan kan de school de laatste puntjes op de i zetten.
 5. Als de school in juni 2019 nog niet het minimumniveau brons heeft, dan volgt nogmaals een herinnering om het digitaal activiteitenplan af te ronden. De prestatie-eis voor subsidie is minimaal niveau brons. Haalt de school geen brons aan het einde van het schooljaar, dan is dit onvoldoende om subsidie te krijgen en te behouden. Maar vrees niet: het gaat de huidige geLabelde scholen geen moeite kosten om brons te halen.
 6. Op 1 juli 2019 is het digitale activiteitenplan af, inclusief de geüploade bewijzen. Scholen maken een PDF, zorgen voor een handtekening van de directeur en e-mailen het document naar de gemeente. Hoe doe je dit? Kijk voor het antwoord bij de veelgestelde vraag 9 in mijn BVL >
 7. Het systeem stuurt in augustus automatisch het digitale BVL-vignet naar de scholen toe. Dit is de digitale bevestiging dat de school Labelproof is en welk niveau is bereikt. Dat kunnen scholen dan via hun eigen kanalen aan iedereen laten weten. 
 8. Op 1 juli 2019 verzorgt de school de nieuwe subsidie-aanvraag bij de gemeente. Hiervoor actualiseert de school het leerlingenaantal en andere relevante gegevens voor de subsidie in het profielblok. Download de aanvraag via de subsidie-aanvraagknop. Laat de directeur de aanvraag ondertekenen en stuur de aanvraag dan door naar de gemeente.
 9. In de schoolvakantie kopieert de school het DAP 2018-2019 naar 2019-2020.
 10. Vanaf september 2019 start de cyclus opnieuw. 
 11. Tussen augustus en november vinden er digitale beoordelingen plaats als de school nog geen Label had en voor het eerst brons, zilver of goud heeft behaald. Ook zijn er dan steekproeven om te kijken of de zelfscore door de scholen klopt.