BVL = sámen

deelnemen aan het BVL heeft zo zijn voordelen

BVL is tastbaar en herkenbaar voor scholen, voor de (potentiële) leerlingen, hun ouders en voor alle anderen. Met het Label aan de muur laat de school zien dat het er ernst is met de verkeersveiligheid.

Binnen BVL-gemeenten ontstaat een samenwerkingsstructuur voor verkeersveiligheid. Samen met politie en Veilig Verkeer Nederland ontwikkelen scholen jaarprogramma’s. Deelname aan BVL is gratis.

Via de provincie en het SRE verzorgen de gemeenten de subsidieaanvragen. Jaarlijks kan de school met deze financiële hulp investeren in verkeerseducatie. Scholen staan er niet alleen voor. In de BVL-aanpak heeft iedereen een verantwoordelijkheid en rol. Het BVL-team brengt partijen bij elkaar.