FAQ's

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de nieuwe subsidieregeling.
Klik op de vraag voor het antwoord.

Wanneer ontvangen de gemeenten beschikkingen en de normbedragen?

De provincie geeft hier zo snel mogelijk antwoord op. Zodra dit bekend is informeren wij iedereen zo snel mogelijk.

Hoe vind ik de contactpersoon en het adres van de gemeente?

Alle adressen zijn hier te vinden.

Ik heb al een activiteitenplan ingediend bij de gemeente. Moet ik dit nu weer doen?

Nee, voor scholen en gemeenten waarbij de activiteitenplannen voor het komende jaar al ingediend zijn kan worden volstaan met het invullen van het blauwe gedeelte van het nieuwe activiteitenplan als voorblad en aanvulling van het reeds ingediende activiteitenplan. Volgend jaar moet wel het nieuwe activiteitenplan gebruikt worden.

Ik lees dat ik in het nieuwe activiteitenplan een uniek kenmerk moet invullen? Wat betekent dit?

De gemeente heeft per school een uniek kenmerk nodig voor de uitbetaling. Dit kan het gewone corresepondentiekenmerk zijn dat de school normaal hanteert voor uitgaande brieven. Dit kan ook een kenmerk voor BVL zijn dat alle scholen gebruiken voor de subsidie zoals 'BVL 2014 schoolnaam gemeente'. Spreek dit af in overleg met de gemeente.

Ik lees dat er drie bijeenkomsten zijn per gemeente, waarvan er minimaal 1 verplicht is, de voorjaarsbijeenkomst. Wordt er hier verwacht dat er een leerkracht aanwezig is of een verkeersouder?

Het gaat om minimaal 1 BVL-contactpersoon per school. De school bepaalt zelf wie namens de school deelneemt. In de ideaalsituatie komen ze allebei

Wanneer zijn de data van deze bijeenkomsten bekend en waar vinden deze bijeenkomsten plaats?

De gemeente organiseert de bijeenkomsten in overleg met de scholen. De data en de locaties waar deze bijeenkomsten plaatsvinden, spreken ze samen af.

Ik vind het subkopje 'Verkeersexamen' onder 'Maatwerk' in de toelichting voor gemeenten (pagina 5) niet helder. Ik lees: Het verkeersexamen (voor niet BVL-scholen) is op zich een vast bedrag per leerling, maar voor niet-BVL-scholen is er geen normbedrag van gemaakt. De laatste zin suggereert dat het verkeersexamen een project betreft dat buiten het normbedrag valt. Klopt dat? En zo ja, dan moet dat toch voor alle scholen (BVL en niet-BVL) gelden? Overigens betalen wij als gemeente alle kosten voor het verkeersexamen (boekjes; diploma's, sleutelhanger etc.).

Er zijn nog gemeenten in Brabant waar ook niet BVL-scholen subsidie krijgen, alleen voor het verkeersexamen. Voor BVL-scholen valt het verkeersexamen in het normbedrag. Als de gemeente dit centraal organiseert, kan de gemeente dit bedrag afromen van het uiteindelijke bedrag dat doorgegeven wordt aan de scholen.

Ik neem aan dat verkeersbrigadiers ook buiten BVL vallen en nog steeds afzonderlijk onder de mensgerichte maatregelen opgevoerd kunnen blijven worden?

In de subsidieregeling (tabel 7) staat dat verkeersbrigadiers in het normbedrag van BVL vallen. Het is op dit moment niet mogelijk om dit eruit te halen. Verkeersbrigadiers voor BVL scholen vallen dus voorlopig onder het normbedrag BVL; verkeersbrigadiers voor niet BVL scholen kunnen als maatwerk worden behandeld.

Op het activiteitenplan voor het kalenderjaar 2014 wordt gevraagd gegevens in te vullen omtrent het aantal leerlingen en de peildatum. Van welk leerlingenaantal moeten we dan uit gaan?

Voor 2014 is geldt 1 oktober 2012 als teldatum. De teldatum 2013 komt te laat voor het indienen van subsidie.

Waar staat GGA voor?

foto gga regio's

GGA staat voor Gebiedsgerichte Aanpak verkeer en vervoer, de regionale samenwerking tussen gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en politie. Op de kaart staan de GGA-regio’s. Klik hier voor meer informatie over de Gebiedsgerichte Aanpak.