Het praktische verkeersexamen in coronatijd

Ronald Soemers, onderwijskundige van het BVL-team, geeft tips met als doel dat het (VVN) praktisch verkeersexamen ook in coronatijd kan doorgaan. Met verwijzingen naar de nieuwste apps en links van VVN + een alternatief als het toch niet lukt om het praktisch verkeersexamen 'als vanouds' te organiseren.

Vorig schooljaar gooide corona al vaak roet in het eten wat betreft het praktisch verkeersexamens. Dat leidde tot uitstel en zelfs afstel voor veel kinderen. Zij kunnen dit examen dit schooljaar alsnog doen, samen met de kinderen voor wie het examen dit jaar op de agenda staat.

Want als de situatie het toelaat, kan het praktisch verkeersexamen dit schooljaar doorgaan, rekening houdend met de geldende coronamaatregelen. Jouw school kan dit schooljaar dus voldoen aan criterium 9 uit het DAP: deelname aan het praktisch verkeersexamen op de openbare weg.

Tips in verband met corona
Tips los van corona

Er is een handleiding om een praktisch verkeersexamen te organiseren, met onder meer de eisen die Veilig Verkeer Nederland stelt aan het examen, de route en een veilige fiets.

Er zijn handige app voor de controleposten waarmee de vrijwilligers in 1 oogopslag kunnen zien waarop zij moeten letten en waarmee het verzamelen van de resultaten een stuk sneller gaat en gemakkelijker wordt. Klik hier voor meer informatie over de app >

Er is een nieuwe examen-app. Dat is een handig hulpmiddel voor ouders om stap voor stap in 4 weken hun kind(eren) voor te bereiden op het verkeersexamen. En het is nog leuk ook, want via de chat kunnen de kinderen alle onderdelen helemaal zelf doorlopen. Aanvullend zijn er 3 doe-opdrachten die ze samen met een volwassene doen, zodat ook de ouders/verzorgers betrokken worden. Klik hier voor meer informatie over die examen-app >

De fiets moet veilig zijn om het praktisch examen te kunnen doen. Dat wordt voor aanvang gecontroleerd. Lees hier alles over die fietscheck >

Alternatief voor praktisch verkeersexamen

In veel gemeenten is de route van het praktisch verkeersexamen op een kaart met routebeschrijving beschikbaar of is er zelfs een permanente bewegwijzerde route. Als het niet lukt om het praktisch verkeersexamen te organiseren, dan is onderstaand alternatief waarschijnlijk wél mogelijk:

  • informeer de ouders en de kinderen dat er dit schooljaar een alternatief is voor het praktisch verkeersexamen: de kinderen oefenen buiten schooltijd met de ouders de route door die samen te fietsen, de borden en voorrangsregels op de route te bespreken en samen de top 3 van gevaarlijke punten op de route te beschrijven;
  • de leerlingen en de ouders ontvangen hiervoor een korte werkinstructie, met daarin opgenomen de route op kaart met routebeschrijving, de fietskeuringskaart en een invulformulier waarop ze de top 3 van gevaarlijke punten kunnen noteren;
  • alles start met het zelf keuren van de fiets: kinderen doen thuis de keuring en vullen de fietskeuringskaart in de werkinstructie in, klik hier voor meer informatie over de fietscheck >
  • de ouders oefenen de route met hun kind en na het fietsen beschrijven zij samen met hun kind op het invulveld in de werkinstructie de top 3 van gevaarlijke punten op de route;
  • de kinderen nemen de ingevulde werkinstructies mee naar school;
  • de leerkracht gaat in op het keuren van de fietsen (wat was niet in orde, wordt het gerepareerd?), op het oefenen van de route (hoe vaak gefietst, uitleg gehad over borden en voorrangsregels?) en op de top 3 van gevaarlijke punten (wat is de top 3 van de klas, wat is daar aan de hand en hoe kan je je daar het veiligste gedragen?).
Meteen ook BVL-criterium 17 en 19

Het samen met de ouders fietsen van de route is goed voor de gezondheid, zo blijven we in coronatijd lekker in beweging. Daarnaast is het een goede manier om verzorgers/(groot)ouders te betrekken bij verkeerseducatie op school (criterium 17: verzorgers/(groot)ouders worden actief betrokken bij voorbereiding en uitvoering van verkeersactiviteiten en criterium 19: de school bevordert de link tussen verkeerseducatie op school en verkeersopvoeding thuis).