BVL-marktplaats

Naast de verkeersmethode die je gebruikt, is er veel aanbod om verkeersles te geven, een project te doen of te oefenen. Je vindt ze gerubriceerd in de BVL-marktplaats. Het les- en oefenmateriaal dat scholen zelf hebben ontwikkeld, staat in de kennisbank op mijn BVL.

Verkeersmethodes uit de toolkit verkeerseducatie

Het is belangrijk om verkeersdeelnemers tijdens hun hele ‘verkeersleven’ kennis, vaardigheden en motivatie bij te brengen voor een veilige deelname aan het verkeer. Dat noemen we permanente verkeerseducatie. De toolkit verkeerseducatie van CROW biedt veel hulpmiddelen in de vorm van lespakketten, voorlichtingsprojecten, cursussen en opleidingen. Deze toolkit maakt het mogelijk om de juiste middelen voor de juiste doelgroep te vinden. De onderstaande 4 verkeersmethodes uit de toolkit zijn uitgebreid op hun kwaliteit getoetst:

Succes bij het maken van een keuze.