BVL en speciaal onderwijs

Alle scholen moeten kunnen meedoen aan het BVL. Ook het speciaal onderwijs, dat soms niet aan bepaalde BVL-criteria kan voldoen. Dat kunnen zij in het digitaal activiteitenplan aangeven. Het huidige schooldossier en -niveau vormen het vertrekpunt. Bij nieuwe scholen overlegt de BVL-auditor met de school welke BVL-criteria haalbaar zijn. Bij het speciaal onderwijs kan de score in overleg dus afwijken, omdat deze scholen anders nooit in staat zijn om zilver of goud te halen. Dat het speciaal onderwijs meedoet, is al heel speciaal en alleen daarom al zilver of goud waard. Ook zij verdienen het om maximaal te kunnen scoren!

Speciaal antwoord

Bij sommige vragen in het digitaal activiteitenplan kan de speciaal onderwijs-school aangeven dat het niet mogelijk is om aan een specifieke BVL-criterium te voldoen. De school kan hier een 'speciaal', afwijkend antwoord geven.