de BVL-prestatie-eisen

Digitaal activiteitenplan (DAP) maken 

BVL-scholen dienen elk jaar 1 juli (voor de datum die is afgesproken met de gemeente) hun DAP in bij de gemeente, ondertekend door de directeur. Hierin staat onder meer het aantal leerlingen, op basis waarvan de school subsidie krijgt. 

Aan de BVL-criteria voldoen

Nieuwe BVL-scholen krijgen 3 jaar de kans om minimaal brons te behalen, het niveau dat nodig is voor subsidie. Scholen die het Label al hebben, tonen elk jaar met het DAP aan dat ze het Label behouden. De BVL-auditors controleren dat. 

Bezoeken lokale scholenbijeenkomsten

De meeste gemeenten organiseren 1 tot 3 keer per jaar lokale scholenbijeenkomsten. BVL-scholen moeten deze bijeenkomsten minimaal 1 keer per jaar bezoeken. Tijdens die bijeenkomst blikken we terug en vooruit op verkeersactiviteiten op school en in de gemeente. De gemeente controleert de deelname. Stel dat de gemeente geen bijeenkomst houdt, dan kun je als school ook zelf een overleg organiseren of BVL agenderen tijdens een directeurenoverleg.