17 Nieuwe Labels waaronder meteen 1 zilveren

Goud voor Hoef-Hugo

In het schooljaar 2017-2018 zijn de BVL-scholen gestart met het invullen van het digitaal activiteitenplan (DAP). Eind oktober zijn 18 scholen beoordeeld die het Label nog niet hadden: dat leverde 17 nieuwe Labels op.

Hoewel het voor iedereen wennen was om te werken met het DAP, óók voor de auditors zelf, zijn we zeer tevreden over de resultaten. De meeste scholen (16) haalden voor het eerst brons; de Weerijs in Breda zilver in 1 keer. Voor 1 school is besloten dat de school op basis van het DAP 2018-2019 opnieuw wordt beoordeeld. De scholen met een Label krijgen de felicitatiebrief binnenkort per e-mail en kunnen een uitreiking gaan plannen. Want ook bij deze scholen komt het originele emaillen BVL-schild aan de muur te hangen.

Van het totaal aantal BVL-scholen (756) hebben er nu 675 het Label in huis: 651 brons, 23 zilver en 1 goud.

Nieuwe Labels

 naam school  gemeente  type onderwijs  eindoordeel
 De Weerijs  Breda  basisonderwijs  zilver
 KBS De Wisselaar  Breda  basisonderwijs  brons
 Ons Sbo  Breda  speciaal basisonderwijs  brons
 Noorderlicht  Breda  basisonderwijs  brons
 De Boemering  Tilburg  basisonderwijs  brons
 OBS Bibit  Tilburg  basisonderwijs  brons
 De 4 Heemskinderen  Etten-Leur  basisonderwijs  brons
 OBS van der Heijden  Waalwijk  basisonderwijs  brons
 Joseph  Roosendaal  basisonderwijs  brons
 Het Palet  Bergen op Zoom  basisonderwijs  brons
 Auris Montaal  Bergen op Zoom  speciaal basisonderwijs  brons
 De Brembocht  Veldhoven  basisonderwijs  brons
 De Meerhoef  Veldhoven  basisonderwijs  brons
 Sint Jozef Velp  Grave  basisonderwijs  brons
 KC Mozaïk  Helmond  basisonderwijs  brons
 KC 't Wikveld  's-Hertogenbosch  basisonderwijs  brons
 't Boschveld  's-Hertogenbosch  basisonderwijs  brons

Steekproef

Op basis van alle ingevulde DAP's is een steekproef gehouden onder 76 scholen. De resultaten daarvan zijn op 25 oktober in de BVL-commissie besproken. Bij de meeste scholen was hun eigen score gelijk aan het eindoordeel van de BVL-auditor. Basisschool Hoef-Hugo uit Waalwijk scoorde vanuit het eerste DAP meteen terecht goud! De school voldoet aan alle BVL-criteria als het gaat om verkeersveiligheid en zet daarnaast extra in op ouderbetrokkenheid en het milieubewust en gezond naar school gaan. Dat is heel bijzonder. Daarom geven gedeputeerde Christophe van der Maat en wethouder Ronald Bakker samen op 23 januari een gastles verkeer op deze school. Bij 1 school was het eindoordeel van de auditor hoger: zilver in plaats van brons; bij 1 school was het omgekeerde het geval. Bij 7 scholen voldeed het bewijs niet. Omdat het schooljaar 2017-2018 een overgangsjaar is, heeft dit nog geen consequenties. De BVL-commissie ‘bevriest’ van deze scholen het Label en zij komen volgend jaar weer in de steekproef. Als de bewijzen bij het DAP 2018-2019 dan niet op orde zijn, kan dit wel consequenties hebben.