Actie: mei autovrij

Samen met de Jeugdgemeenteraad meten boa’s hoeveel kinderen in de auto naar school komen. Hopelijk zijn dat er aan het einde van de maand minder dan aan het begin van de maand. De automobilisten worden aangesproken en gevraagd of zij ook willen meedoen. Bij alle scholen hangen banners om de ouders op de actie te attenderen. Ook via het digibord in de klas en publicaties via het ouderportaal is er aandacht voor deze actie. Die heeft 3 doelen:

  • bewegen is gezond;
  • niet met de auto is beter voor het milieu;
  • afname van de klachten over de vele auto’s rondom school die voor verkeersonveiligheid zorgen.

Winnaar bekend op 19 juni

De school die procentueel de minste auto’s bij school heeft staan op het basis van het aantal leerlingen wint de ‘mei-autovrij-trofee’. Burgemeester Frank van der Meijden en iemand van de JGR reiken die woensdag 19 juni 2019 om 8.45 uur uit op de winnende basisschool.

Milieubewust en gezond

Deze actie past mooi in het BVL-criterium milieubewust en gezond naar school: ‘De school bevordert ‘meer duurzame en actievere’ vervoerswijzen dan de auto. De school heeft hiertoe doelen opgesteld.’ Veel scholen proberen actief bij te dragen aan duurzaamheid of aan het groene of gezonde school principe. Daarbij sluit het streven om de leerlingen uit de auto te krijgen prima aan. Minder auto’s bij de school betekent minder onveiligheid, meer actief bewegen van de leerlingen (tegengaan obesitas) en minder uitstoot van schadelijke stoffen. Daarom is deze actie als goed voorbeeld opgenomen in de kennisbank op mijn BVL.