Actie: mei autovrij

Milieubewust en gezond

Deze actie past mooi in het BVL-criterium milieubewust en gezond naar school: ‘De school bevordert ‘meer duurzame en actievere’ vervoerswijzen dan de auto. De school heeft hiertoe doelen opgesteld.’ Veel scholen proberen actief bij te dragen aan duurzaamheid of aan het groene of gezonde school principe. Daarbij sluit het streven om de leerlingen uit de auto te krijgen prima aan. Minder auto’s bij de school betekent minder onveiligheid, meer actief bewegen van de leerlingen (tegengaan obesitas) en minder uitstoot van schadelijke stoffen. Daarom is deze actie als goed voorbeeld opgenomen in de kennisbank op mijn BVL.