Alternatieve FLUORrun op de Paulo Freire school

Gooien met fluorpoeder, dat zagen ze niet zo zitten op de Paulo Freire school. Daarom bedacht de verkeerswerkgroep een andere invulling voor het FLUORfeest.

Om te zorgen dat alle kinderen goed begrijpen hoe je in het donker goed op kan vallen, werden ze eerst zonder reflectie, fluorescerende kleding of licht op de foto gezet: de Voorfoto. Vervolgens konden de kinderen fluorescerende of lichtgevende dingen verdienen door meerdere runs te lopen op het speelveld bij de school. Na elkr run kregen ze een opvallend attribuut. Daarna volgde het maken van de nafoto. Er volgde een gesprek hoe licht, fluor, lichte kleding en reflectie voor meer zichtbaarheid zorgen. Veel kinderen hadden dat ook al aan! Ook de andere Oosterhoutse basisscholen hebben deze maand volop aandacht voor zichtbaarheid in het kader van het FLUORfeest.