Bezoek de Risk Factory

De Risk Factory is dé ontdekfabriek voor veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Via nagebootste praktijksituaties krijgen basisschoolleerlingen van groepen 7 en 8 bewust inzicht in de risico’s op deze thema's. Door zelf te doen en te ervaren, leren zij hoe zij in zo’n situatie moeten handelen.

Naast situaties die gaan over brandgevaar, pestgedrag en groepsdruk, contact met hulpdiensten, hygiëne en waterveiligheid komt ook verkeersveiligheid aan bod. Zo richt een scenario zich op de dodehoek. De kinderen zitten zelf achter het stuur om die dodehoek te ervaren en dus te weten hoe ze eruit blijven. Ze beantwoorden in de bus een interactieve quiz.

Ook is er een scenario waarbij de kinderen bewustworden van de gevaren van afleiding op de fiets door gebruik van de mobiele telefoon. Dat gebeurt aan de hand van verschillende verkeerssituaties, op de fiets, met de nadruk op oplettendheid in het verkeer.