DAP nieuws (2)

Het is vanaf nu ook mogelijk om de status van het digitaal activiteitenplan aan te passen.

Pas stap voor stap de status aan:

  • ga naar mijn.bvlbrabant.nl/inloggen;
  • log in met gebruikersnaam en wachtwoord;
  • kies dan voor ‘ik wil mijn activiteitenplan inzien’;
  • kies dan voor bewerk (screenshot 3), dan kom je in het menu waar je de status kunt aanpassen (screenshot 4);
  • ga naar de status en dan is de keuze (screenshot 5):

  • in bewerking, als de vragen nog ingevuld moeten worden en de bewijzen nog moeten worden toegevoegd;
  • compleet als het DAP af is;
  • ondertekend door de directeur als de directeur het DAP gezien en ondertekend heeft (eerst een PDF downloaden);
  • ingediend bij de gemeente, als de school het ondertekende DAP naar de gemeente heeft ge-e-maild;
  • gesloten als alle bovenstaande stappen zijn doorlopen, dan is het DAP af: ondertekend en ingediend bij de gemeente.
Alles blijft bewaard

De status komt ook in de PDF te staan. Sla een versie van het laatste gesloten DAP in PDF-vorm op voor het archief. Het BVL-team bewaart voorlopig 3 jaar alle activiteitenplannen. Dus gaat er iets mis op school, dan blijft alles in de omgeving van mijn.bvlbrabant.nl bewaard. Het DAP van schooljaar 2017/2018 blijft dus staan als er een nieuw DAP voor het schooljaar 2018-2019 wordt gemaakt. Voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 volgt volgend jaar nog een melding als het DAP klaar staat om aangemaakt te worden.

Screenshot 3, 4 en 5