De nieuwe richtlijnen verkeersveilig toepassen in de schoolomgeving

Tips voor scholen

Het toepassen van deze richtlijnen heeft gevolgen voor de verkeersstromen in de schoolomgeving. Hoe minder auto’s er zijn, hoe veiliger de kinderen zelf naar school kunnen lopen en fietsen en hoe minder maatregelen in de schoolomgeving nodig zijn. Tips voor scholen:

  • gebruik alle schoolingangen om de verkeersstromen te verdelen;
  • laat personeel en ouders niet in de nabijheid van de school parkeren;
  • wijs een plek aan buiten het schoolplein waar kinderen afscheid kunnen nemen van hun ouders, dit kan gemakkelijk door stoepkrijt of tape;
  • betrek VVN Verkeersouders bij de te nemen maatregelen.

Hoe gemeenten kunnen bijdragen

Om de schoolomgeving autoluw te houden, kun je een inrij- of parkeerverbod instellen. Voor dergelijke tijdelijke maatregelen is geen verkeersbesluit nodig. Stel waar mogelijk tijdelijk éénrichtingsverkeer in, ook voor voetgangers. Als de voet- of fietspaden te smal zijn, kan je afgesproken dat het fietspad voor de voetganger is en de fietser naar de rijbaan gaat. Dit moet gepaard gaan met een verlaging van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur. In een omgeving met veel verkeerslichten kan je overwegen om voor fietsers de groentijd te verlengen of de roodtijd te verkorten om de doorstroming te bevorderen. Communiceer alle maatregelen vooraf duidelijk en kondig ze met de juiste bebording aan.

Tips voor ouders

Ook ouders kunnen een bijdrage leveren aan de veiligheid van de kinderen in het verkeer! Nu slechts de helft van de leerlingen tegelijkertijd op school verblijft, is het rustiger en overzichtelijker op weg naar school en in de schoolomgeving. Tips:

  • besteed extra aandacht aan de verkeersvaardigheid van je kind en oefen samen;
  • laat jouw kind zelfstandig naar school gaan als hij/zij dat kan;
  • laat de auto staan en breng je kind op de fiets of lopend naar school om elkaar zoveel mogelijk de ruimte te geven;
  • als je met de auto moet, parkeer verder weg en loop het laatste stuk naar school.

Bronnen: www.weeropschool.nl en vanuit Fietsberaad verkeerkeersmaatregelen rond opstarten basisonderwijs >