De Tilburgse aanpak

ook voor BVL-scholen

Het BVL is blij met de Tilburgse aanpak om alle kinderen veilig naar en van school te krijgen.

Door samen te werken met kinderen, ouders en scholen is de gemeente tot een pakket activiteiten gekomen onder de noemer 'Veilig Naar School 2019-2020' om de schoolomgeving veiliger te maken.

Scholen, ook BVL-scholen, kunnen zich inschrijven voor 1 of meerdere activiteiten:

  1. Veilig naar school
  2. Fiets dokter
  3. Het FLUORfeest (alleen voor BVL-scholen)
  4. de digitale verkeersquiz
  5. interventies in de schoolomgeving
  6. de Verkeersslang
  7. Dat Kan Beter!
  8. Schoolschouw (alleen voor BVL-scholen)
  9. Op de fiets, even niets
  10. WegWijs VR