Digitale labels onderweg

Hopelijk gaan we een schooljaar tegemoet dat niet wordt geregeerd door corona en beperkende maatregelen. Zodat de klassen weer vol zitten en leerlingen alle lesprogramma's krijgen. Zo ook verkeersles en verkeersactiviteiten vanuit het Brabants VerkeersveiligheidsLabel.

Door de coronacrisis sloten scholen vorig schooljaar tijdelijk en gingen veel belangrijke verkeersactiviteiten niet of in beperkte mate door. Daarvoor hebben we alle begrip.

Afronding DAP en nieuwe subsidieaanvraag

De afronding van het Digitaal Activiteiten Plan (DAP 2020-2021) en de nieuwe subsidieaanvraag voor 2021-2022 zijn desondanks - als het goed is - afgerond. Is dat (door corona) niet gelukt voor 1 juli? Ga daar dan meteen mee aan de slag. Want: om subsidie voor het schooljaar 2021-2022 te krijgen, moest het niveau in het DAP op 1 juli 2021 minimaal brons zijn. Daarbij: wij hebben het ingevulde DAP 2020-2021 nodig om het DAP 2021-2022 aan te maken dat je vanaf de start van het schooljaar weer kunt gaan vullen. VolgĀ het 5-stappenplan > om het DAP alsnog goed af te ronden en subsidie voor komend volgend schooljaar aan te vragen.