Doe mee aan de WEVER-toets

geactualiseerd op 31 maart 2024

WEVER (op Weg naar Effectieve VERkeerseducatie) is een toets om de kwaliteit van verkeerseducatie op basisscholen te meten. Meet jouw school dit jaar mee? Daarmee draag je bij aan belangrijke inzichten.

Provincies en regio’s willen graag weten hoe het staat met de kennis en vaardigheden van basisschoolleerlingen in het verkeer. Met dat inzicht kunnen zij in de toekomst verkeerseducatie beter laten aansluiten op wat leerlingen nodig hebben. Door mee te doen aan de WEVER-toets, dat het niveau van de leerlingen bepaalt, helpt jouw school hierbij!

Deelname mogelijk tot einde schooljaar

De WEVER-toets is ontwikkeld door adviesbureau Royal HaskoningDHV, toetsontwikkelaar Cito, kennisplatform CROW en onderzoeksinstituut SWOV, in opdracht van de provincies. De toets is bedoeld voor leerlingen van groep 8 en bestaat uit vier onderdelen. Het invullen duurt ongeveer 45 minuten. Uit eerdere versies is gebleken dat kinderen het erg leuk vinden om de toets te doen. Het is niet noodzakelijk dat alle leerlingen de toets tegelijkertijd afnemen (als er bijvoorbeeld onvoldoende computers beschikbaar zijn voor een hele klas). Om WEVER zo gemakkelijk mogelijk in te passen, kun je zelf bepalen wanneer de leerlingen de toets doen. Dat kan tot het einde van dit schooljaar.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

De toetsresultaten worden gebruikt om de verkeerseducatie nog beter aan te laten sluiten op wat de leerlingen nodig hebben om veilig aan het verkeer deel te nemen. De analyse van de data gebeurt op verschillende niveaus: landelijk, provincie/regio en school; dus niet op het niveau van de leerling. Het onderzoekt eindigt in 2024. De uitkomsten komen dan in een rapport, waarin de deelnemende scholen niet worden bekend gemaakt.