Gastles voor Goud

"De allerbeste BVL-school van heel Brabant." Zo noemde gedeputeerde Christophe van der Maat, de 'baas' van verkeer en dus ook verkeersveiligheid in onze provincie, basisschool Hoef-Hugo in Waalwijk. Reden voor veel cadeautjes en een gastles over zichtbaarheid. Met niet de meester maar de gedeputeerde zelf als leraar voor de klas.

Hoef-Hugo heeft bij het BVL maximaal gescoord voor verkeersonderwijs en verkeersveiligheid, met aandacht voor ouderparticipatie. Daarnaast stimuleert de school ouders en leerlingen om milieubewust en gezond naar school te komen. Goed voor een Gouden Label dus, de eerste en tot nu toe enige in Noord-Brabant.

Speciale ochtend

Er zitten 22 leerlingen in groep 7/8 als de gedeputeerde én de verkeerswethouder van de gemeente Waalwijk, Ronald Bakker, binnenkomen. Het is een speciale ochtend, dat merk je aan alles. Een groot pakket in de klas, vreemde gezichten, een zak gele BOB-sleetjes en een speciale verkeersles op de woensdagochtend, over zichtbaarheid.

Tommy-Boy verkeerslicht

De school kreeg na deze gastles een pakket om zelf een actie te organiseren voor zichtbaarheid in de schoolomgeving. Ook de wethouder had nog een verrassing: Isha, Lieke, Bleona en Linsey hadden een Tommy-Boy verkeerslicht aangevraagd bij de gemeente. Dat bijzondere verkeerslicht, dat de playlist van de in het verkeer omgekomen Tommy-Boy afspeelt, gaat er kómen in de gemeente. Daarmee komt er op straat aandacht om niet met je mobiel bezig te zijn in het verkeer. De wethouder bedankte de 4 leerlingen voor hun aanvraag en gaf ze het spannende boekje van Paul van Loon 'Ontsnappen uit de dodehoek'. Gelukkig bleek al snel dat er voor iedereen een boekje was. Ook kregen ze allemaal een BOB-sleetje. En dat kwam goed uit, met een vers pak sneeuw op het schoolplein!