Help ons verder met ouderbetrokkenheid

Welke ouder, professional of producent wil samen met ons aan de slag met het thema ouderbetrokkenheid in relatie tot verkeersveiligheid?

Doel is dat we ons hierover kunnen beraden en kijken of we nieuwe stappen kunnen zetten. Meld je interesse via nulverkeersdoden@brabant.nl onder vermelding van ouderbetrokkenheid verkeersveiligheid. Dan betrekken we jou bij de bijeenkomsten die we hiervoor gaan houden.