Het BVL-stappenplan

Hieronder het stappenplan vanaf de start van het schooljaar 2019-2020.

  1. Controleer eerst of je het DAP van het afgeronde schooljaar (2018-2019) én de subsidieaanvraag 2019-2020 hebt ingediend bij de gemeente. Zo niet, doe dat met spoed!! Zonder deze documenten kan de gemeente geen subsidie uitkeren over het afgelopen schooljaar en ook geen nieuwe subsidie bij de provincie aanvragen voor het schooljaar 2019-2020.
  2. Is alles afgerond, dan kun je met het DAP 2019-2020 beginnen. Ga naar www.bvlbrabant.nl en log in het DAP in door op de knop ‘mijn BVL’ te klikken.
  3. Log in met het algemene e-mailadres van jouw school en het wachtwoord dat de school heeft gekozen.
  4. Ga naar DAP 2019-2020 (via de knop bovenaan het scherm 'Ik wil mijn activiteitenplan inzien'.
  5. Klik erna achter de tekst 'digitaal activiteitenplan 2019-2020' op 'bewerk'.
  6. Je bent nu in het digitaal activiteitenplan 2019-2020. Bovenaan kan je de status van het DAP aangeven. Kies voor 'in bewerking'.
  7. Check nu of alle scores van 2019-2020 nog gelden. Op welke vragen wil de school brons, zilver of goud scoren? Pas zo nodig de scores aan die de school dit schooljaar wil gaan halen. Sla als je daarmee klaar bent het DAP op door naar beneden te scrollen en op 'opslaan' of 'opslaan en ga naar het scoreblad' te klikken.
  8. Bepaal wanneer de verkeerswerkgroep de eerstvolgende keer bij elkaar komt. En: welke activiteiten wil je in de periode tot die bijeenkomst houden? Maak daarvan een lijstje. Zorg dat van deze activiteiten input voor de later te geven verantwoording worden verzameld (een foto, een artikel, een document, een link etc). Agendeer het invullen en/of uploaden van de verantwoording voor de bijeenkomst van de verkeerswerkgroep.
  9. Bij de eerstvolgende verkeerswerkgroep wordt het DAP weer op het scherm getoond (zie stap 1 t/m 6). Voeg -als dat nog niet eerder is gedaan- de verantwoording toe. Dit is meteen een mooi moment om terug te blikken op de voltooide activiteiten en welke activiteiten nog verder actie vragen. Plan voor de komende periode tot de eerstvolgende verkeerswerkgroep weer in welke activiteiten gaan plaatsvinden. En zorg er weer voor dat van deze activiteiten de verantwoording wordt verzameld. Agendeer het invullen en/of uploaden van de verantwoording weer voor de volgende bijeenkomst van de verkeerswerkgroep. Etc.
  10. Op deze manier wordt bij elke bijeenkomst van de verkeerswerkgroep teruggeblikt, wordt het uploaden of invullen van de verantwoording gecheckt en worden weer afspraken gemaakt voor volgende periode. Zo is het van verantwoording voorzien van het DAP goed te doen en vraagt het indienen van het DAP 2019-2020 aan het einde van het schooljaar weinig werk.