Meten is weten: toets mee

Alle provincies werken samen aan de ontwikkeling van een toets om de kwaliteit van verkeerseducatie op basisscholen te meten. Het ontwikkelde meetinstrument, WEVER (op Weg naar Effectieve VERkeerseducatie), is nu klaar om op basisscholen te worden ingezet. Meet jouw school mee?

De online WEVER-toets is voor leerlingen uit groep 8 en duurt maximaal 1 uur. Uit eerdere versies is gebleken dat kinderen het erg leuk vinden om de toets te doen. Het is niet noodzakelijk dat alle leerlingen de toets tegelijkertijd afnemen (als er bijvoorbeeld onvoldoende computers beschikbaar zijn voor een hele klas). Om WEVER zo gemakkelijk mogelijk in te passen, kun je zelf bepalen wanneer de leerlingen de toets doen. Het is wel belangrijk dat het vóór de herfstvakantie gebeurt.