Nieuw in het DAP 2019-2020

Ook dit jaar hebben we - op basis van jullie feedback - vereenvoudigingen in het DAP 2019-2020 doorgevoerd. Lees de wijzigingen hier > Graag brengen we nog wat zaken even extra onder de aandacht.

Digitaal Vignet 2018-2019

Als het goed is, heeft iedereen zijn digitale Label in de vorm van een vignet gehad met de overallscore brons, zilver of goud. Om zichtbaar te maken dat een school op onderdelen hoger scoort dan brons of zilver zijn op het vignet nu ook de subscores zichtbaar. Geen vignet ontvangen? Controleer dan de spambox of stuur een e0mail naar info@bvlbrabant.nl, zodat we het na kunnen kijken.

Bewijs heet nu Verantwoording

Bijna overal in het DAP zijn de uploads komen te vervallen of invulbaar gemaakt. Daarom heet bewijs nu 'verantwoording'. Bij veel vragen in het DAP is verantwoording niet meer nodig. Maar als een auditor bij een controle het nodig vindt, kan dat achteraf nog wel worden gevraagd. Blijf dus alles goed bewaren in de digitale omgeving . De scores van het digitaal activiteitenplan 2018-2019 zijn inmiddels gekopieerd naar 2019-2020. De verantwoording moet nog wel ingevuld of geupload worden dit jaar! Zie hiervoor het tien stappenplan >

Status

Als service voor de school kan aan het DAP een status worden gegeven. Die mogelijkheid is in het DAP 2019-2020 vereenvoudigd, het DAP is of ‘in bewerking’ of ‘compleet’. Het kan zijn dat de status van het vorige DAP nu op compleet staat. Dat geeft niks, voor de duidelijkheid kun je dit op ‘in bewerking’ zetten totdat je het DAP aan het einde van het schooljaar indient bij de gemeente.

Snelheid

We kregen veel klachten over de snelheid van het DAP. Na een update in de vakantieperiode werkt het systeem nu sneller. Hopelijk gaat iedereen dat merken.