Nieuw zebrapad

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft een nieuw zebrapad aangelegd bij Kindcentrum De Vlindertuin. Door het zebrapad kunnen de kinderen voortaan veiliger oversteken. En er is meer verkeersveilig nieuws.

Bij het Kindcentrum was het niet altijd veilig voor de kinderen om de straat over te steken. Vooral als de school begint en is afgelopen is het er druk met auto’s. Het gaat dan om ouders die kinderen komen brengen en halen. Vanaf 6 maart kunnen er op de plek van het zebrapad geen auto’s meer staan en kunnen de kinderen op die plek veiliger oversteken. Kindcentrum De Vlindertuin gaat ook zelf actie ondernemen als het gaat om de verkeersveiligheid rond de school. Ze wil nog dit jaar het BrabantsVeiligheidsLabel halen. Succes daarmee!