Plan van aanpak verkeersveiligheid rondom scholen

Een brief van de Kinderraad aan ouders/verzorgers en een powerpointpresentatie met een aanpak. Dat zijn de middelen waarmee ze in Loon op Zand aandacht vragen voor de verkeersveiligheid rondom scholen, vooral op de piekmomenten van brengen en halen.

Er kwamen onder meer vanuit de Kinderraad van de gemeente Loon op Zand signalen over onveilige verkeerssituaties bij school. Daarom is er een aanpak bedacht waarmee ze gedurende het hele schooljaar aandacht vragen voor het thema.