Reminder: rond het DAP voor 1 juli af

De afronding van het DAP 2018-2019 en de nieuwe subsidieaanvraag voor 2019-2020 staan voor de deur.

Vóór 1 juli moet het niveau in het DAP minimaal brons zijn om subsidie te behouden. Volg onderstaand 5-stappenplan om het DAP op tijd en goed af te ronden.

Stap 1

Log in bij mijn BVL > Ben je de gebruikersnaam en/of het wachtwoord kwijt? Neem dan contact op. Kies op de overzichtspagina van mijn BVL voor 'ik wil mijn activiteitenplan inzien' en klik daarna op het bewerk-icoontje achter het DAP van 2018-2019: dan kom je in jouw DAP terecht.

Stap 2

Als het goed is, zijn de vragen en antwoorden uit het DAP 2017-2018 gecopieerd en zijn alle vragen beantwoord. Is dit nog niet het geval? Beantwoord dan eerst alle 25 vragen en sla alles op. Vul daarbij alle bewijzen als verantwoording in of voeg ze toe en sla alles op. Je ziet na het opslaan welk niveau de school op dat moment heeft: per hoofdonderwerp A tot en met G plus de totaalscore. Om voor dit jaar subsidie te krijgen, moet het niveau minimaal brons zijn. Voor brons zijn minder bewijzen nodig dan voor zilver en goud. Bij brons voldoet de school aan de basiseisen voor verkeersveiligheid, bij zilver worden ouders actiever betrokken en bij goud scoor je op milieubewust en gezond naar school. Per vraag staat er een klikbare i: 'Raadpleeg onze kennisbank voor meer informatie'. Die verwijst naar de kennisbank met uitleg over de vraag en handige voorbeelden.

Stap 3

Als alle bewijzen zijn toegevoegd, alles is opgeslagen en het DAP 2018-2019 dus klaar is, scroll je in het DAP helemaal naar boven. Onder 'Digitaal activiteitenplan 2018-2019’ geef je de status van het DAP aan: klik op 'gereed’. Deze status is een service voor de school zelf, zodat iedereen kan zien dat het DAP af is. Sla voor de zekerheid het DAP nogmaals op: klik op 'sla op en ga naar het scoreblad' onderaan de pagina. Nu kun je de PDF van het DAP 2018-2019 downloaden. De downloadknop vind je onderaan de laatste pagina van het DAP, onder het kopje 'scoreblad'. Een andere methode is: ga naar het blok ‘ik wil mijn activiteitenplan inzien’ en gebruik achter het plan de downloadknop. Print de PDF, laat het tekenblad ondertekenen door de directeur (onder kopje 'voor akkoord directeur') en e-mail de ondertekende PDF van het DAP naar de gemeentelijke contactpersoon of naar de BVL-coördinator die de gemeente hiervoor inhuurt. De handtekeningen zijn nodig in verband met subsidievoorwaarden en accountantscontroles. Vraag dan ook meteen de subsidie voor 2019 aan. Klik hier voor het overzicht van de gemeentelijke contactpersonen >

Stap 4

Ga op de overzichtspagina van mijn BVL naar het blok ‘profiel bewerken/subsidie aanvragen’. Vernieuw het leerlingenaantal voor de subsidieaanvraag 2020 onder het kopje 'Basis schoolgegevens' en controleer op deze pagina of alle gegevens nog actueel zijn. Gebruik altijd als peildatum oktober van het jaar ervoor. Dus voor de subsidie 2020 die je aanvraagt in 2019, gebruik je als peildatum 1 oktober 2018. Kies onderaan de pagina voor opslaan en subsidieaanvraag printen. Dan maakt het systeem hier een PDF van. De directeur kan die ondertekenen en samen met het geprinte DAP uit stap 3 naar de gemeente sturen of naar de BVL-coördinator die de gemeente hiervoor inhuurt.

Stap 5

Je kunt nu nog geen DAP 2019-2020 aanmaken! In de schoolvakantie kopiëren wij de DAP's zodat die aan het begin van het schooljaar DAP 2019-2020 weer klaar staan. De scores zijn overgenomen; de bewijzen niet. Het jaarlijks vullen met nieuwe bewijzen vinden wij per schooljaar nodig. Immers: de uit te voeren acties zijn misschien wel anders, de school doet de acties met andere kinderen en/of de school wil misschien wel voor een hogere score gaan; daar horen dan weer andere bewijzen bij. Daarbij: scholen ontvangen alleen subsidie als ze minimaal brons halen. Dat moet wel gecontroleerd kunnen worden. Het is onze taak om geen onnodige bewijsvoering te vragen. Daarom is het aantal bewijzen nu verminderd en zijn de overgebleven bewijzen vereenvoudigd. Start in het nieuwe schooljaar eerst met het controleren van de antwoorden, want misschien wil je wel voor zilver of goud gaan. Gebruik dan weer het hele jaar om de nieuwe bewijzen toe te voegen.

Digitaal vignet

Met het uitvoeren van deze stappen behaalt/behoudt de school het BVL en heeft tegelijkertijd de subsidieaanvraag voor 2020 gedaan. Als de school het DAP voor 1 juli heeft afgerond, volgt er automatisch een digitaal vignet met brons, zilver of goud. Dit versturen we rond 15 augustus. Dit is een mooi communicatiemoment, dat meteen kan dienen als bewijs bij vraag 20.

Vereenvoudiging van de verantwoording

Vanaf het nieuwe schooljaar wordt de verantwoording weer eenvoudiger; dat beloofden we al in de nieuwsbrief die afgelopen april verscheen :-)

Hulp

Lukt het om de één of andere reden niet? Geen nood, trek dan aan de bel en neem contact op. Wij denken mee in oplossingen. Blijf vooral feedback geven, waar nodig en mogelijk passen wij bewijzen en vragen aan