Rond het DAP voor 1 juli af

Rond je digitaal activiteitenplan voor 1 juli af! En dien 't in bij de gemeente.

Aan het begin van dit schooljaar zijn we gestart met het digitale activiteitenplan (DAP). Inmiddels hebben veel scholen hun DAP gevuld, zijn er ervaringen gedeeld en veel bewijzen vereenvoudigd. Toch hebben nog niet alle scholen het DAP af en dat is wel belangrijk voor de subsidie. Want vóór 1 juli moet het niveau minimaal brons zijn om subsidie te behouden. Het DAP 2018-2019 staat inmiddels klaar in de mijn BVL-omgeving voor de subsidieaanvraag 2019. Lees hieronder het 5-stappenplan.

stap 1

Log in bij mijn BVL. Ben je de gebruikersnaam en/of wachtwoord kwijt? Neem dan contact op. Kies op de overzichtspagina van mijn BVL voor 'ik wil mijn activiteitenplan inzien' en klik daarna op het icoontje onder 'Bewerk' achter het DAP van 2017-2018: dan kom je in jouw DAP terecht.

stap 2

Beantwoord eerst alle 25 vragen en sla alles op. Vul daarbij alle bewijzen in of voeg ze toe en sla alles op. Weet: de bewijslast is onlangs vereenvoudigd. Je ziet na het opslaan welk niveau de school op dat moment heeft: per hoofdonderwerp A tot en met G, én de totaalscore. Om voor dit jaar subsidie te krijgen, moet het niveau minimaal brons zijn. Voor brons zijn minder bewijzen nodig dan voor zilver en goud. Bij brons voldoet de school aan de basiseisen voor verkeersveiligheid, bij zilver worden ouders actiever betrokken en bij goud scoort je op milieubewust en gezond naar school. Per vraag staat er een klikbare i: 'Raadpleeg onze kennisbank voor meer informatie'. Die verwijst naar de kennisbank met uitleg over de vraag en handige voorbeelden.

stap 3

Als alle bewijzen zijn toegevoegd en het DAP 2017-2018 dus klaar is, scroll je in het DAP helemaal naar boven. Onder 'Digitaal activiteitenplan 2017-2018' geef je de status van het DAP aan: klik op 'compleet'. Sla voor de zekerheid het DAP nogmaals op: klik op 'opslaan' onderaan de pagina. Nu kun je de PDF van het DAP 2017-2018 downloaden. De downloadknop vind je onderaan de laatste pagina van het DAP, onder het kopje 'scoreblad'. Print de PDF, laat de print ondertekenen door de directeur (onder kopje 'voor akkoord directeur') en e-mail de ondertekende PDF van het DAP 2017-2018 naar de gemeentelijke contactpersoon. De handtekeningen zijn nodig in verband met subsidievoorwaarden en accountantscontroles. Je kunt nu de status van het DAP 2017-2018 aanpassen in 'ingediend bij gemeente'. Vraag dan ook meteen de subsidie voor 2019 aan. Ga naar het overzicht van de gemeentelijke contactpersonen.

stap 4

Ga op de overzichtspagina van mijn BVL naar het blok ‘ik wil mijn profiel bewerken’. Vernieuw het leerlingenaantal voor de subsidieaanvraag 2019 onder het kopje 'Basis schoolgegevens' en controleer op deze pagina of alle gegevens nog actueel zijn. Gebruik altijd als peildatum oktober van het jaar ervoor. Dus voor de subsidie 2019 die je aanvraagt in 2018 gebruik je als peildatum 1 oktober 2017.

stap 5

Er staat een nieuw DAP 2018-2019 klaar. De scores van 2017-2018 zijn overgenomen naar het DAP 2018-2019; de bewijzen niet. Was je nog niet zo ver in het DAP, dan zijn de antwoorden ook nog niet meegenomen. Het jaarlijks vullen met nieuwe bewijzen vinden wij per schooljaar nodig. Immers: de uit te voeren acties zijn misschien wel anders, de school doet de acties met andere kinderen en/of de school wil misschien wel voor een hogere score gaan en daar horen dan weer andere bewijzen bij. En: scholen ontvangen alleen subsidie als ze minimaal brons halen. Dat moet wel gecontroleerd kunnen worden. Het is onze taak om geen onnodige bewijsvoering te vragen. Daarom is het aantal bewijzen nu verminderd en zijn de overgebleven bewijzen vereenvoudigd.

En weer terug naar stap 3

Maak weer een PDF van het DAP 2018-2019 (zie stap 3) en laat ook dit tekenen door de directeur. E-mail de PDF van het DAP 2018-2019 naar de gemeentelijke contactpersoon. Als de school na de zomervakantie weer verkeersactiviteiten uitvoert, verzamelt de school weer nieuwe bewijzen om toe te voegen aan het DAP 2018-2019. Start in het nieuwe schooljaar eerst met het controleren van de antwoorden, want misschien wil je wel voor zilver of goud gaan. Gebruik dan weer het hele jaar om de nieuwe bewijzen toe te voegen.

Digitaal vignet

Met het uitvoeren van deze stappen behaalt/behoudt de school het Label en heeft tegelijkertijd de subsidieaanvraag voor 2019 gedaan. Als de school het DAP 2017-2018 voor 1 juli heeft afgerond, volgt er automatisch een digitaal vignet met brons, zilver of goud. Dit is een mooi communicatiemoment, dat meteen kan dienen als bewijs bij vraag 20.

Hulp

Lukt het om de een of andere reden niet? Geen nood, trek dan aan neem contact op. Wij denken mee in oplossingen. Blijf vooral feedback geven, waar nodig en mogelijk passen wij bewijzen en vragen aan!

SUCCES!