Steekproeven gehouden: veel zaakjes op orde

We hebben bij 62 BVL-scholen een steekproef gehouden over het schooljaar 2021. Dit gebeurde op basis van de ingevulde digitale activiteitenplannen (DAP's). Onder pittige COVID-omstandigheden bleken gelukkig veel scholen de zaakjes goed op orde te hebben. De resultaten van die steekproeven zijn op 17 november 2021 in de BVL-commissie besproken.

De scholen voldeden aan de door de school zelf opgegeven score brons, zilver of goud. Ze vonden vaak alternatieven voor verkeersactiviteiten die door corona niet konden doorgaan of anders moesten worden ingevuld. Bij 24 scholen lukte dat een stuk minder. Zij vallen volgend jaar opnieuw in de steekproef. Zij kunnen dit schooljaar aan de slag met de adviezen die zij van de BVL-auditors kregen.

We lieten jullie eerder al weten dat corona geen vervelende consequenties heeft gehad voor deelname aan het BVL. De meeste scholen behielden hun Label. Voor 1 school stopt de subsidie: het bleek dat er te weinig tijd was om het DAP bij te houden. Zij ontvangen nog wel subsidie voor het verkeersexamen.

Brons, zilver en goud

In totaal scoorden de scholen over schooljaar 2020-2021 10 keer goud, 53 keer zilver en 718 keer brons: een goede score, ondanks corona. Ook zijn er 4 nieuwe Labels toegekend. Welke dat zijn, lees je hier >

Ook volgend jaar houden we weer steekproeven. Dan moet het DAP op orde zijn met de ingevulde of toegevoegde verantwoordingen. We informeren jullie op tijd wanneer het DAP moet zijn afgerond en aangeleverd bij de gemeente.

Tip vullen DAP

Werk met de verkeerswerkgroep het DAP elk kwartaal bij. Bepaal samen wat je het volgend kwartaal uit het DAP gaat doen. En verzamel daar meteen de input voor de verantwoording bij. Bespreek de volgende keer in de verkeersgroep wat je gedaan hebt. Vul dan meteen de verantwoordingen in het DAP in. En plan meteen de activiteiten weer in voor de volgende periode. Dan is het DAP na de meeste activiteiten in april/mei al af voordat je er erg in hebt. Voor brons valt de verantwoording goed te doen. Bekijk hier de belangrijke DAP-data in een schooljaar >