Toets mee: meten is weten

WEVER (op Weg naar Effectieve VERkeerseducatie) is een toets om de kwaliteit van verkeerseducatie op basisscholen te meten. Meet jouw school dit jaar mee?

Alle provincies werkten samen aan de ontwikkeling van dit meetinstrument.De online WEVER-toets is voor leerlingen uit groep 8 en duurt maximaal 1 uur. Uit eerdere versies is gebleken dat kinderen het erg leuk vinden om de toets te doen. Het is niet noodzakelijk dat alle leerlingen de toets tegelijkertijd afnemen (als er bijvoorbeeld onvoldoende computers beschikbaar zijn voor een hele klas). Om WEVER zo gemakkelijk mogelijk in te passen, kun je zelf bepalen wanneer de leerlingen de toets doen. Het is wel belangrijk dat het vóór 22 maart 2019 gebeurt.