Veel verkeersdiploma's in Zundert

Er zijn in Zundert veel leerlingen geslaagd voor het verkeersexamen. Gefeliciteerd!

Op 23 mei heeft wethouder Johan de Beer aan 123 kinderen in Zundert een verkeersdiploma uitgereikt. Er waren 68 diploma’s voor groep 7 leerlingen van basisscholen St. Antonius, St. Anna en St. Jozef en 55 leerlingen uit groep 8 van de St. Bavo. Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd bewust zijn van een veilige deelname aan het verkeer en de verkeersexamens op basisscholen helpen daar een handje bij.

Controlepost-app

Alle leerlingen slaagden voor hun theorie-examen. De meningen over het praktisch examen varieerden, van ‘niet zo moeilijk’ tot ‘wel moeilijk’. Ondanks dat hadden vrijwel alle leerlingen hun praktijkexamen gehaald. En aantal van hen doet volgend jaar opnieuw mee, omdat ze het examen dit jaar niet haalden, afwezig waren of een blessure hadden. Tijdens het praktijkexamen werd ook gebruik gemaakt van de nieuwste techniek in de vorm van een controlepost-app. Zo was op de St. Bavo snel na binnenkomst van de laatste leerling de uitslag al beschikbaar.

Bedankt

De wethouder gaf de kinderen een wijze raad mee: "Jullie beheersen nu de basis, maar laat zien dat je ook in nieuwe situaties steeds veilig door het verkeer fietst. Houd rekening met andere verkeersdeelnemers, zorg dat je zichtbaar en bent en dat je de ander ziet. Kortom: maak steeds de veiligste keuze."

De Beer: "Ik wil alle kinderen en hun leerkrachten van harte proficiat wensen met het behaalde resultaat. En een speciaal dank je wel aan de verkeersouders van basisscholen St. Antonius, St. Anna, St. Jozef en St. Bavo. Zij hebben het mede mogelijk gemaakt dat de examens op de scholen zo goed zijn verlopen." Basisscholen Zonnebloem en De Wegwijzer doen volgend jaar weer mee.