Verkeer op de agenda

Het Bossche Kinderparlement (BKP) heeft het thema verkeer op de agenda van de gemeente gezet. Ze praten donderdag 7 december over de motie die het BKP heeft ingediend.

 
De ingediende motie

Wij, van KC Boschveld, hebben samen met andere scholen geconstateerd dat de verkeersveiligheid rondom de scholen van de gemeente van ’s-Hertogenbosch nog lang niet overal in orde is.

  • zebrapaden rond de school en in de straten rond de school;
  • de drempels die er liggen zijn te laag, auto’s remmen niet genoeg af;
  • er zijn nergens voorrangsborden voor voetgangers;
  • er wordt geparkeerd op de stoep voor de school, dit is onveilig voor kinderen;
  • er is nergens aangegeven dat er een school in de buurt is en dat auto’s hier rekening mee moeten houden;
  • er is geen hondenpoep bord bij onze grasvelden, wij hebben vaak klasgenoten die hier last van hebben: voetgangers zijn ook verkeersdeelnemers.

Wij hebben in de bijlages van deze motie proberen toe te lichten wat wij hierboven beschrijven. Tevens vindt u in de bijlage een lijst van andere scholen die aangeven dat de verkeersveiligheid te wensen overlaat.

Zoals eerder opgemerkt zijn er meerdere scholen die met vergelijkbare problemen zitten. Het doel van de gemeente om in 2010 alle scholen van een Brabants VerkeersveiligheidLabel, oftewel een BVL, te kunnen voorzien, is niet behaald. Ons verzoek is dan ook aan het college, om samen met andere scholen om de tafel te gaan zitten over een plan van aanpak. Wij vinden verkeersveiligheid belangrijk, wij vinden ons en alle andere kinderen belangrijk. Dit moet beter!

Wordt vervolgd