Verkeersles met VR-bril biedt perspectief

Verzekeraar Interpolis startte in 2015 met het project ‘SlimOpWeg’, waar de WegWijs VR-training onderdeel van uitmaakt.

Met een speciale VR-bril en een bijbehorende app kunnen de kinderen verschillende verkeerstaken oefenen in een virtuele 3D-omgeving, die bijvoorbeeld hun eigen route tussen school en thuis nabootst.

Enthousiasme na eerste resultaten

Een eerste onderzoek in 2016/2017 leek erop te wijzen dat de methode in elk geval op enthousiasme mocht rekenen bij kinderen en ouders. Maar ook dat er nog wel het een en ander aan de bijbehorende app en de trainingsvorm te verbeteren viel. In een vervolgonderzoek begin dit jaar onderzocht de SWOV de resultaten van deze verbeterde aanpak op 3 basisscholen in Tilburg met in totaal 446 leerlingen. Voor de training werd naast de VR-bil ook gebruik gemaakt van een tablet. De leerlingen werkten 6 weken lang, 20 minuten per week, een programma af waarbij ze al lopend of fietsend bepaalde taken moesten volbrengen. Denk aan fietsen op een rustige weg, oversteken van een rustige kruising en oversteken van een drukke kruising. De kinderen voerden in de voormeting gemiddeld 16% van de verkeerssituaties veilig uit, dit steeg naar 49% in de nameting. Bij de controlegroep zijn vrijwel geen verandering gemeten (gemiddeld +1%).

Wel of niet in het echt?

‘Daarmee is de WegWijs VR-training - voor zover bekend - het eerste verkeerseducatiemiddel in Nederland dat wetenschappelijk op gedragseffecten is getest binnen een virtuele omgeving en daar positieve resultaten heeft laten zien’, aldus concludeert de SWOV. Overigens werden nogal wat kinderen misselijk van de VR-bril. De resultaten van de bril en de tablet verschilden echter nauwelijks, dus de tablet is in dat geval een goed alternatief. Wel is de vraag nog niet beantwoord of leren in een virtual reality-omgeving kan worden vertaald naar de praktijk. Met andere woorden: zijn de kinderen in staat om het geleerde ook in het ‘echte’ verkeer op straat uit te voeren? Om die vraag te kunnen beantwoorden, is verder onderzoek nodig, aldus de SWOV.