Verkeersles van wegenbouwers

Door de ingrijpende verandering in de verkeerssituatie op de N324 en de afslag naar het AZC, ontstonden er zeer gevaarlijke oversteekproblemen voor de kinderen van de St.Josefschool in Velp. Vooral voor de 45 die op het AZC wonen. "Deze nieuwe situatie vraagt om uitleg", was de mening van leraar Angela Woestenburg. En van wie kunnen de kinderen dat beter krijgen dan van de wegenbouwers zelf?