Yvonne bedankt

“verkeer is veel meer een praktijkvak dan een theorievak”

Ze gaat lezen. Wandelen. Naar musea. Op vakantie, op de kleinkinderen passen. Yvonne Baart is sinds begin deze maand officieel met pensioen. Ze draagt haar begeleidingstaken over aan Serge Rink van Edux. “Ik blijf altijd met een verkeersoog naar situaties kijken”, voorspelt ze lachend. Het zal ons dan ook niets verbazen als ze een volgende BVL-informatiemarkt gewoon weer van de partij is. Omdat haar hart ook bij het BVL en verkeerseducatie ligt.

Yvonne en het Brabants VerkeersveiligheidsLabel zijn bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze was er vanaf het allereerste begin bij in de pilotgemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom. Als onderwijsbegeleider bij de toenmalige School Begeleidingsdienst (SBD, sinds 2008 Edux), vroeg SBD-directeur Koos Zaad (later voorzitter van de BVL-commissie) haar bij de gesprekken. Om de gemeente te ondersteunen en mee te denken hoe de verkeerseducatie op basisscholen vorm moest krijgen.

Tweehonderd in vijftien

Na de start in die twee gemeenten, was het een van Yvonnes taken om meer scholen te werven voor het BVL. Ze organiseerde bijeenkomsten door de hele regio West-Brabant en nam in de loop der jaren ook scholen in gemeenten van Cees Elbers in de regio Midden-Brabant over. “Het aantal scholen dat ik begeleidde liep op tot ongeveer tweehonderd in vijftien gemeenten”, vertelt Yvonne. “Ik kwam uit de hoek van de wereldoriënterende vakken en rekenen was ook altijd een van mijn topics. Verkeer ben ik steeds leuker gaan vinden. Zelfs op vakantie maak ik foto’s van bijzondere verkeerstekens, -borden en -situaties,” lacht ze.

Waardering en dank

BVL-projectleider Rian Snijder: “Yvonne is niet alleen voor gemeenten en scholen een fijne sparringpartner geweest. Gevraagd en ongevraagd gaf zij het BVL-team vaak waardevol advies vanuit haar deskundigheid en haar ervaring in het werkveld. Bij alles wat wij voor scholen ontwikkelden, toetste en dacht Yvonne mee. Daar spreek ik mijn grote waardering en dank voor uit. Wij wensen haar een hele fijne pensioentijd toe met familie en vrienden.”

Yvonne: “Ik ben veel op pad geweest, ook samen met Rian. Mijn taken: gemeenten ondersteunen bij de organisatie van netwerkbijeenkomsten. Adviseren over overkoepelende zaken die voor alle scholen in een gemeente toegevoegde waarde hebben, zoals een fietsverlichtingsactie, het samenstellen van een verkeersmaterialenset of een verkeersdoolhof. En scholen konden altijd een beroep op mij doen over verkeersgerelateerde zaken, zoals de keuze van een methode of het organiseren van een verkeersproject.”

Veranderingen

Omdat Yvonne al zo lang betrokken is, heeft ze ook veel zien veranderen. In relatie tot het BVL noemt ze de omslag dat de subsidie voor scholen niet langer meer gekoppeld werd aan het indienen van declaraties maar aan het aantal leerlingen. “Een goede zaak, want die systematiek was erg omslachtig voor scholen en gemeenten.” Uiteraard herinnert ze zich de omschakeling naar het digitaal activiteitenplan (DAP) in 2018 nog heel goed. “Ik ondersteunde scholen en gemeenten daarbij. Dat verliep vooral in het begin niet overal even vlot. Maar met goede tips en geruststellende woorden kwam het altijd weer goed. En op basis van signalen vanuit de scholen is het DAP inmiddels vereenvoudigd.”

En dan natuurlijk corona. “Het was heel belangrijk om in contact te blijven en verkeersveiligheid en de verkeerspraktijk levend te houden, al was het vanachter het beeldscherm. Bijvoorbeeld over de communicatie met ouders en hoe je als school de verkeersstromen kun scheiden om ervoor te zorgen dat mensen op afstand bleven van elkaar.” Yvonne noemt daarnaast de risico’s van het gebruik van het mobieltje in het verkeer. En dat de voorbeeldrol van ouders steeds belangrijker wordt. “Ook zijn er dingen die 25 jaar geleden net zo urgent waren als nu, denk maar aan de dodehoek.”

De straat op

Yvonne is er heel duidelijk in: “Verkeer is een praktijkvak, veel meer dan een theorievak. Ik ben ook elke keer weer blij en positief verrast om te zien hoe scholen dat oppakken. Van de donkere kamer tot de groene voetstappen tot praktijklessen op het schoolplein en activiteiten rondom de fietsverlichting: je ziet op zoveel scholen dat projecten geïnternaliseerd zijn in de schoolcultuur en steeds weer terugkomen. En dat is nooit hetzelfde, want elk jaar heb je weer met andere leerlingen te maken en leerlingen in een andere fase dan het jaar ervoor. Dus BVL: blijf scholen stimuleren dat je verkeer leert in de praktijk. De straat op, zelf ervaren. En deel de projecten van scholen met elkaar. Mijn ervaring is dat scholen erg bescheiden zijn. Dat ze het maar ‘normaal’ vinden als ze bijvoorbeeld en rotonde-les doen, bij een rotonde. Of een verkeerswandeling met vragen/QR-codes. Door dit soort bijzondere activiteiten te delen, help je anderen die er misschien tegenop zien.”

Als Yvonne over dit soort dingen praat, zie je haar helemaal blij worden. “Ja, daar word ik nog steeds blij van.  Er is in het onderwijs zoveel enthousiasme en bevlogenheid als het om verkeer gaat. Heel bijzonder dat ik dat heb mogen ondersteunen en kunnen helpen om het voor de scholen makkelijker te maken.”
Yvonne blijft gelukkig betrokken bij verkeer en dus bij ook een beetje bij het BVL, als bestuurslid van VVN Roosendaal.