het BVL-beoordelingsteam

Op de foto het BVL-beoordelingsteam met van links naar rechts: administratie Wilfried Disco, voorzitter Koos Zaad, educatiespecialist Ronald Soemers, BVL-auditors Jurriën van der Veer en Marion van Hoof, BVL-projectleider Rian Snijder en BVL-auditor Joop van Tongeren.

Controle BVL-auditors

Het BVL-beoordelingsteam houdt steekproefgewijs controles om te kijken of de scores en bewijzen kloppen die de scholen hebben ingevuld. Alle scholen die zich onlangs inschreven voor het BVL of zich nog gaan inschrijven, ontvangen eerst een bezoek van 1 van de BVL-auditors. Die loopt samen met de school door de BVL-criteria, bespreekt de vragen in het digitaal activiteitenplan, geeft advies over nog op te starten activiteiten en toets de veiligheid van de schoolomgeving. Daarna kan de school zelf aan de slag.