in 5 stappen naar de afronding op 1 juli

Je rond het BVL-schooljaar elk jaar af vóór 1 juli. Als je je aan het begin van het schooljaar over de BVL-criteria en verantwoording buigt met de verkeerswerkgroep en je doet dat elk kwartaal, dan kan het DAP ruimt voor die datum af zijn. Je stuurt het dan, samen met de nieuwe subsidie-aanvraag, door naar de gemeente. Maak gebruik van het handige BVL 5-stappenplan.

stap 1: log in op mijn BVL

Ga op deze BVL-site rechts bovenin via de oranje knop 'mijn BVL' naar de digitale omgeving van jouw school. Ben je de gebruikersnaam en/of het wachtwoord kwijt? Kies voor wachtwoord vergeten of neem contact op via een e-mail.

Ben je 'binnen', kies da op de overzichtspagina van mijn BVL voor 'ik wil mijn activiteitenplan inzien'. Klik daarna op het bewerk-icoontje achter het DAP van het huidige schooljaar 2022-2023. Dan kom je in het DAP van het huidige schooljaar van jouw school terecht.

stap 2: vul het DAP in/aan

Als het goed is, zijn de vragen en antwoorden uit het DAP van het vorige schooljaar gekopieerd en alle vragen beantwoord. Ook heb je dit jaar regelmatig alles geupdated. Is dat niet het geval? Beantwoord dan eerst alle 25 vragen en sla alles op. Je ziet na het opslaan per hoofdonderwerp A tot en met G welk niveau jouw school op dat moment heeft: brons, zilver of goud. Ook zie je de totaalscore. Om voor dit schooljaar subsidie te krijgen, of te houden als jouw school het al ontvangen heeft, moet het niveau minimaal brons zijn.

Vul daarna de gevraagde verantwoordingen in of voeg ze toe en sla alles op. En als door omstandigheden de activiteiten op een andere manier zijn ingevuld, dan kun je dat ook aangeven. Voor brons is minder verantwoording nodig dan voor zilver en voor goud. Bij brons voldoet de school aan de basiseisen voor verkeersveiligheid, bij zilver worden ouders actiever betrokken en bij goud scoort de school ook op milieubewust en gezond naar school. Per vraag staat er een klikbare i: 'Raadpleeg onze kennisbank voor meer informatie'.

stap 3: rond het DAP af

Als alle gevraagde verantwoordingen zijn ingevuld/toegevoegd, alles is opgeslagen en het DAP klaar is, scroll je in het DAP naar boven. Onder 'digitaal activiteitenplan 2022-2023’ geef je de status van het DAP
aan: klik op 'gereed’. Met deze status geef je voor iedereen aan dat het DAP af is. Sla voor de zekerheid het DAP nogmaals op: klik op 'sla op en ga naar het scoreblad' onderaan de pagina. Download de PDF van het DAP van het lopende schooljaar. De downloadknop vind je onderaan de laatste pagina van het DAP, onder het kopje 'scoreblad'. Een andere methode is: ga naar het blok ‘ik wil mijn activiteitenplan inzien’ en gebruik achter het DAP de downloadknop.

Print de PDF, laat het tekenblad ondertekenen door de directeur (onder kopje 'voor akkoord directeur') en e-mail de ondertekende PDF van het DAP voor 1 juli 2023 naar de gemeentelijke contactpersoon of naar de BVL-coördinator die de gemeente hiervoor inhuurt. De handtekeningen zijn nodig in verband met subsidievoorwaarden en accountantscontroles bij de gemeente.

stap 4: vraag de subsidie aan

Ga op de overzichtspagina van mijn BVL naar het blok ‘profiel bewerken/subsidie aanvragen’. Vernieuw het leerlingenaantal voor de subsidieaanvraag voor het jaar erop onder het kopje 'basis schoolgegevens'. Let op: gebruik de nieuwe peildatum voor het basisonderwijs van 1 februari van het jaar dat je de subsidie-aanvraag indient. Dus indienen voor 1 juli 2024 voor subsidiejaar 2025 betekent peildatum 1 februari 2024. Na het aanpassen van het leerlingaantal controleer je op deze pagina of alle gegevens actueel zijn. Kies onderaan de pagina voor ‘opslaan en subsidieaanvraag printen’. Dan maakt het systeem hier een PDF van. De directeur ondertekent deze PDF en stuurt die samen met het geprinte DAP uit stap 3 voor 1 juli naar de gemeente of naar de BVL-coördinator die de gemeente hiervoor inhuurt.