mijn BVL = jouw digitale BVL-omgeving

Mijn BVL is de afgeschermde digitale omgeving om te werken in het digitaal activiteitenplan (DAP). Als scholen zich aanmelden voor het BVL, ontvangen ze een gebruikersnaam en wachtwoord. Eenmaal in mijn BVL, vul je de vragen in het DAP in en upload je de bijhorende verantwoording. De vragen zijn onderverdeeld in 7 hoofdrubrieken waaronder de 25 BVL-criteria zijn onderverdeeld:

  1. verankering in schoolbeleid/organisatie
  2. verkeerseducatie in de klas
  3. praktische verkeerseducatie
  4. verkeersveilige schoolomgeving
  5. betrokkenheid van verzorgers/(groot)ouders
  6. communicatie en informatie
  7. milieubewust en gezond naar school

Met rubriek 1 tot en met 6 kan elke school brons behalen, het minimale om het Label te halen en om subsidie te behouden. In rubriek 5 zitten nog extra criteria om voor zilver te scoren; in rubriek 7 zitten de criteria om voor goud te scoren.

Tip: deel de gebruikersnaam van 'mijn BVL' en het wachtwoord met de werkgroep verkeer op school, zodat iedereen op elk gewenst moment in het DAP kan werken.

Self-audit

Als het DAP helemaal is ingevuld, volgt vanzelf de score voor het lopende jaar: brons, zilver of goud. Is er nog onvoldoende gescoord voor het minimaal te behalen niveau brons? Dan geeft het systeem aan wat de school nog moet doen om dat te behalen. Op deze manier beoordelen BVL-scholen zichzelf. Het BVL-beoordelingsteam houdt steekproeven om de uitkomst van deze zogenaamde self-audit te controleren.

Brons met een zilveren of gouden randje

Haalt een nieuwe school voor het eerst brons, zilver of goud? Dan volgt eerst nog een ouderwetse uitreiking op school door één van de auditors met het originele BVL-schild. Het digitale vignet is het jaarlijkse bewijs dat de school het BVL behoudt. Elk volgend schooljaar staat het DAP van het jaar daarvoor al ingevuld klaar, behalve de bewijzen. De school hoeft het alleen nog maar te controleren, eventueel aan te passen en de nieuwe bewijzen te uploaden. Na elk afgerond schooljaar ontvangt de school automatisch een digitaal BVL-vignet met schooljaar, schoolnaam en de vermelding brons, zilver of goud. Dit kan de school delen met leerlingen, ouders en partners.Als een school op bijna alle vragen goud of zilver scoort, en op een paar brons, is de totaalscore brons: brons met een zilveren of gouden randje. Het systeem kunnen we op dit punt niet optimaliseren, het vignet wel. Het digital vignet laat zien als een school op onderdelen meer dan brons scoort.