ouderparticipatie

Ouders vinden veiligheid en verkeersopvoeding belangrijke onderwerpen. Maar, door het drukke gezinsleven en haast op weg naar school of sport, schiet het bewust en actief bezig zijn met hun kind in het verkeer er regelmatig bij in en lopen kinderen ervaring mis. Dit blijkt uit het onderzoek van Bureau tabula rasa, uitgevoerd in opdracht van de Regionale Organen Verkeerveiligheid Oost-Nederland en Zuid-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Drenthe, Flevoland en Zeeland.

 

  Goed voorbeeld doet volgen

  Ouders hebben ook een zeer belangrijke rol in de verkeersopvoeding van hun kinderen en kunnen bijdragen aan het verkeersveilig gedrag van hun kind. Kinderen leren door het gedrag van hun ouders. Al op jonge leeftijd nemen zij het gedrag van hun ouders als voorbeeld over. Ook in het verkeer leren kinderen zo. De meeste ouders hebben een positief beeld over hun eigen verkeersopvoeding. Ze denken dat ze goed bezig zijn en vinden dat verkeersopvoeding een taak van de ouder is. Toch blijkt uit het onderzoek dat de kennis over het verkeer en inzicht in eigen verkeersgedrag bij ouders niet altijd voldoende aanwezig is. Ouders geven zelfs soms het verkeerde voorbeeld in het verkeer en onderschatten de impact van een fout voorbeeld op hun kind.

   

   Eigen rol en verantwoordelijkheid in het verkeer

   Om kinderen veilig en zelfstandig aan het verkeer te kunnen laten deelnemen, gaan overheden bij verkeerseducatie en -campagnes meer aandacht besteden aan de rol en verantwoordelijkheid van de ouders. Als een ouder doorgaat met wat er op school is geleerd, is de leeropbrengst groter. Het is minder productief als er thuis geen vervolg wordt gegeven of zelfs contraproductief als ouders het verkeerde voorbeeld geven. Door op school én thuis vanaf jongs af aan de slag te gaan met verkeer, worden ongelukken op latere leeftijd voorkomen.

    

    Meer informatie

    • Samen met CROW is een factsheet > ontwikkeld met een handige lijst met do’s en don’ts die ook scholen kunnen gebruiken om op een effectieve manier ouders te bereiken en te beïnvloeden op het gebied van verkeersopvoeding.
    • Download het rapport van tabula rasa hier >
    • Download een presentatie met de samenvatting van de resultaten hier >