FAQ's over het DAP

Webinar

Waar vind ik de presentatie van het webinar?
Download de presentatie >

Ik kon er niet bij zijn, kan ik het webinar terugkijken?
Ja dat kan je hier, bekijk de bijeenkomst terug op YouTube >

Is het mogelijk de presentatie toegestuurd te krijgen?
De presentatie kan erg handig zijn voor nieuwe leden in de verkeerswerkgroep of voor uitleg bij nieuwe MR-leden. In de nieuwsbrief over de DAP-sessie is een link naar de presentatie opgenomen om te downloaden.

DAP

Hoe kom ik in het digitaal activiteitenplan?
Via mijn.bvlbrabant.nl > Elke school heeft een unieke gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord. Ben je deze inloggegevens kwijt? Kies dan op mijn.bvlbrabant.nl voor wachtwoord vergeten. Of vraag deze gegevens op via ons e-mailadres info@bvlbrabant.nl
Geef het gewijzigde wachtwoord wel door aan anderen als die ook in het DAP moeten kunnen kijken en/of werken.

Wanneer doe je wat tijdens het schooljaar?
Daar maakten wij een handig overzicht van: de BVL-cyclus >

Wat moet ik doen om het DAP af te ronden en voor de subsidieaanvraag?
Daar maakten we een handig stappenplan voor >
Let op! In sommige gemeenten moet je het DAP opsturen naar de BVL-coördinator van de gemeente en dus niet rechtstreeks naar de gemeente. Bijvoorbeeld naar Yvonne Baart of Wendy van den Broek. Dat is dus per gemeente afhankelijk. Klik hier voor de pagina waarop de gemeentelijke contactpersonen staan >

Waar staat de term audit voor?
In het DAP geeft de school zelf aan hoe de school scoort op de BVL-criteria: brons, zilver of goud. Dat is de self audit (eigen controle). Elk jaar houden de BVL-auditors 80 tot 90 steekproeven. Dat zijn de BVL-audits. Dan controleren zij of de school inderdaad het genoemde niveau heeft gehaald. Deze auditoren doen trouwens meer, wat dat lees je hier >

Is er een format voor de meting hoe de kinderen naar school komen?
Ja, als je inlogt in het DAP via mijn.bvlbrabant.nl en je kiest voor activiteitenplan bewerken, ga dan naar Deel G: milieubewust en gezond naar school, vraag G23 en klikt dan op het groene ‘i’tje om naar de kennisbank te gaan. Eenmaal ingelogd in mijn BVL vind je in de kennisbank de uitleg en een voorbeeld scorelijst >

Wat is het doel van de BVL-audit behalve het kijken of het DAP goed is ingevuld? Heeft de BVL-audit verder nog consequenties?
De BVL-auditor kijkt of de school minimaal brons scoort. Dat is belangrijk om het Label te halen en te behouden en dat is weer belangrijk om de subsidie te verantwoorden. Soms scoort een school hoger dan brons. Dan is het advies om zelf de score aan te passen naar zilver of goud. Soms ontbreekt verantwoording, omdat dat gewoon vergeten is. Na de BVL-audit volgt een verslag en krijgt de school alle gelegenheid om de verantwoording uit te leggen of aan te passen. Als een school echt niet voldoet, nemen we altijd eerst contact op. Dat is gelukkig zelden het geval.

Verantwoorden in coronatijd, hoe doe je dat?
Vanaf het moment dat corona dusdanig de kop opsteekt dat er weer coronamaatregelen gelden, dan zetten wij de speciale BVL-coronapagina online. Daarop lees je tips om ondanks corona binnen de beperkte mogelijkheden toch aandacht te hebben voor verkeer en verkeersveiligheid.

Wat betekent de status gereed of in bewerking in het DAP?
Als extra service kan door de school zelf aan het DAP een status geven. Het DAP is of ‘in bewerking’ of ‘gereed’. Het BVL doet daar niks mee. Als je het DAP hebt afgerond en alles hebt ingediend, kun je het DAP op gereed zetten. Dan weet iedereen dat alles af is.

Bij een presentatie in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch een aantal jaren geleden is gezegd dat 1 van de voordelen van het DAP is, dat de school de gegevens niet elk jaar opnieuw meer hoeft in te vullen. Echter, dit is nog steeds niet het geval. Steeds moet je als bewijs opnieuw foto's toevoegen en andere documenten. Het blijft dus nog veel werk om het DAP te vullen. Gaat dit nog veranderen of blijft het zo?
Ja en nee. Ja, het blijft nodig om per schooljaar de verantwoording is te vullen. Wat de school voor die score doet kan immers elk jaar veranderen. Nee, een groot deel van het DAP wordt in de zomervakantie gekopieerd naar het nieuwe schooljaar. Dus mét de schoolgegevens in het schoolprofiel en mét alle scores op de BVL-criteria. Die gegevens hoef je dus niet nog een keer in te voeren. We hebben altijd uitgelegd dat we de scores kopiëren en dat de verantwoording altijd ingevuld moet worden. Voor brons valt de verantwoording erg mee. Veel kan worden aangevinkt en is invulbaar. Niet alles hoeft met een foto. Een screenshot met de mobiele telefoon is soms ook handig als de verantwoording niet handig te downloaden is van de intranetomgeving op school.

Is het praktisch verkeersexamen verplicht?
Nee, maar wel heel belangrijk voor de leerlingen zelf en om zilver of goud te kunnen scoren.

Moet je dit schooljaar het DAP voor 2022-2023 al voorbereiden of het DAP van 2021-2022 afhandelen?
Kijk hier naar de BVL-cyclus > Je werkt nu in het DAP van schooljaar 2021-2022. Dat rond je af voor 1 juli 2022 met de verantwoordingen. Ook dien je voor 1 juli 2022 de subsidieaanvraag voor 2023 (schooljaar 2022-2023) in.

Wij doen om het jaar praktisch verkeersexamen (in verband met combinatieklassen). Komen we dan nog steeds in aanmerking? Of mag ik dit dan aanvinken als 'wij nemen deel'?
Ja, zie de uitleg in de presentatie. Deelnemen aan het praktisch verkeersexamen mag om het jaar bij combinatieklassen. Klik dus ja aan en leg in het invulveld uit waarom je het om het jaar doet.

Nu hadden we van alles gepland, maar dat is niet door kunnen gaan vanwege de coronamaatregelen. Heeft dit nog consequenties voor de subsidie en de verantwoording?
Vanaf het moment dat corona dusdanig de kop opsteekt dat er weer coronamaatregelen gelden, dan zetten wij de speciale BVL-coronapagina online. Daarop lees je tips om ondanks corona binnen de beperkte mogelijkheden toch aandacht te hebben voor verkeer en verkeersveiligheid.

Hoe krijg je een bewijs uit de DAP verwijderd?
Dat kan nog even niet. Er wordt wel aan gewerkt dat dat mogelijk is. Tot die tijd: wil je een upload vervangen, voeg er dan gewoon eentje toe met in de bestandsnaam laatste versie LV. Dan weten de verkeerswerkgroepleden en auditor dat dat de meest actuele versie is.

Voor een score zilver, moet je dan op alle delen zilver hebben behaald?
Ja, kijk de presentatie terug met de uitleg. Op het digitale vignet zijn ook alle deelscores te vinden. Dus soms is het brons met een zilveren rand of zilver met een gouden rand.

Het onderwerp verkeersveiligheid komt ter sprake bij de MR-vergadering. Maar ik vind het niet correct om de notulen van die vergadering mee te sturen ter verantwoording. Hoe ga ik daar mee om?
Je kunt de informatie over de andere agendapunten weglaten of niet leesbaar maken of je upload de agenda van de MR waar verkeer of het BVL als agendapunt op staat. Het is maar dat het aantoonbaar is.

Dus als ik het goed begrijp hoef je niet van al je praktische verkeersprojecten foto's te uploaden? Alleen wanneer hierom wordt gevraagd in het DAP?
Dat klopt, vaak is 1 foto ook genoeg. De site mijn.bvlbrabant.nl is een afgeschermde omgeving. Foto’s zijn alleen voor de auditor zichtbaar en worden nooit zonder toestemming openbaar. Je kunt ook foto’s maken waar geen kinderen op staan, maar bijvoorbeeld deels een leerkracht of een activiteit van grote afstand.

Voor een eindscore zilver, moet je dan op alle delen A tot en met G zilver hebben behaald of mag dan 1 onderdeel ook brons en 1 goud zijn, zodat het een gemiddelde wordt?
Nee, zie de uitleg in de presentatie. De subscores worden op het vignet wel zichtbaar.

Heeft een brons, zilver of goud waardering nog invloed op hoogte van de subsidie?
Nee, dat maakt geen verschil, zie de uitleg in de presentatie. BVL is een programma. Brons is voldoende voor subsidie. Zilver en goud laten een extra inzet zien van scholen die zelf meer willen vanuit hun ambities en doelen.

Als je een so, vso en sbo afdeling hebt, kan de school dan ook met deze afdelingen - in verband met leeftijd en ontwikkelleeftijd van de leerlingen - meedoen aan het BVL?
Ja dat kan, alle scholen moeten mee kunnen doen. In overleg met het BVL-team zorgen we samen voor maatwerk. Dus laat via info@bvlbrabant.nl weten dat je hier graag contact over wilt. Lees hier meer over het BVL en speciaal onderwijs >

Kan ik me eventueel ook aanmelden voor een gesprek met een BVL-auditor?
Als je een persoonlijk contact wilt met een BVL-auditor, e-mail dan een verzoek naar info@bvlbrabant.nl
Leg kort uit waarom en stuur je contactgegevens mee.

Criteria

Wat zijn de BVL-criteria?
Klik hier voor de BVL-criteria >

Nieuwsbrief

Hoe kom ik op de mailinglist/ontvang ik de nieuwsbrief van het BVL?
De nieuwsbrief gaat automatisch naar het eerste contactpersoon BVL van de school. Dit is meestal ook de gebruiker van het DAP die in het DAP staat vermeld onder ‘profiel school inzien’. Vanuit de AVG mogen wij niet ongevraagd een nieuwsbrief versturen. Dus meld jezelf aan > of stuur een aanmeldverzoek per e-mail naar info@bvlbrabant.nl

Subsidie

Is subsidie op te sparen, bijvoorbeeld voor een groter project?
Ja, de subsidie is op basis van het leerlingenaantal een vast bedrag per jaar. Lees hier alles over de subsidie >